24 d’abril de 2020 :: 24 hores de Solidaritat Feminista contra les Corporacions Transnacionals

El virus del capitalisme
Aquests mesos de pandèmia i necessitat d’aïllament social revelen moltes coses que han format part durant molt de temps de la nostra crítica feminista al capitalisme racista i  patriarcal. Els treballs essencials per a la vida, la cura (remunerada o no), la producció d’aliments i tots els treballs diaris, sovint invisibles, que asseguren que la vida continuï es fan més evidents.
Tot aquest treball es realitza de diferents maneres: principalment per dones amb baixos salaris i sovint sense drets, a nivell comunitari, amb relacions de cooperació i solidaritat (com les cuines comunitàries en diversos països), en la producció camperola i agroecològica que és fonamental per a l’alimentació de la majoria de la població. Però enfront de la cobdícia de les grans empreses, que posa en perill la vida de les persones, veiem que determinar l’essencial depèn molt de la perspectiva. Per al capital (i per tant per a les empreses transnacionals), l’essencial és el benefici. Per tant, en llocs com el Brasil, la mineria va ser declarada una activitat essencial. I ja hi ha casos provats de treballadors de Vale infectats amb el coronavirus.
La reacció capitalista contra l’aïllament social fa encara més evident una estranya contradicció: la nostra salut i les nostres vides no importen, però els nostres llocs de treball sostenen l’economia i els beneficis dels empresaris i les seves corporacions. Moltes empreses no alliberen els seus treballadors, no garanteixen el mínim necessari per a la prevenció de la transmissió o, el que és més cruel, no garanteixen llicències pagades als treballadors malalts. En aquest període d’aïllament social, moltes empreses estan tenint els mateixos objectius i una sobreproducció de persones que treballen des de la llar, sense tenir en compte els canvis concrets de la vida quotidiana que augmenten la necessitat de treball domèstic i de cura, especialment per a les dones.
No més autoritarisme
Les forces d’extrema dreta en el poder reforcen l’autoritarisme i la violència, com a Filipines. L’amenaça d’operacions militars contra Veneçuela és també un exemple d’aquestes polítiques de control capitalista, igual que els bloquejos i sancions econòmiques imperialistes, que generen més obstacles perquè els països puguin fer front a aquesta pandèmia. el bloqueig històric dels Estats Units és el que avui en dia impedeix, per exemple, que el poble cubà tingui accés a màscares protectores. La violència sistèmica d’aquest model econòmic també es revela en les declaracions dels colonialistes contra els pobles del continent africà. La crisi del Coronavirus està demostrant els impactes de les desigualtats socials i econòmiques en la vida de les persones, però aquesta realitat ja estava present en el món, promovent la intensificació dels atacs en els últims anys. Aquests atacs provinents de l’extrema dreta s’articulen amb els interessos de les grans empreses transnacionals.
Qui controla el món avui en dia?
Les empreses transnacionals acumulen avui en dia més recursos que molts països. Concentren cada vegada més riquesa i poder i, com a part de les seves activitats, destrueixen la natura, violen i expulsen a la gent dels llocs on sempre han viscut. Els grans grups econòmics acumulen tots els beneficis generats, des de l’extracció de matèries primeres fins a la producció i distribució de béns i serveis.
Les empreses transnacionals són, en gran mesura, responsables del domini cada vegada més intens del capitalisme sobre els nostres territoris i les nostres vides. Aquest poder corporatiu és cada vegada més fort i articula diferents esferes de poder econòmic, polític, cultural i legal. El poder corporatiu té molts instruments per posar als estats i els seus recursos al servei dels guanys i no de la vida de les persones, com els tractats de comerç i “d’Inversions” i els programes “d’ajuda” que endeuten als estats i condicionen les seves polítiques.
Resistim la mercantilització de la salut i marxem per posar la vida al centre de les polítiques
La privatització dels serveis públics és el resultat de les polítiques d’austeritat de molts països i és responsable de l’afebliment dels serveis de salut pública, que s’estan col·lapsant en aquesta pandèmia. Les empreses farmacèutiques transnacionals són un exemple de les fal·làcies de la lògica de mercat: no es preocupen per la salut sinó per les formes d’obtenir beneficis de les patents, la producció i la venda de medicaments. La inversió pública en la investigació i els serveis de salut universals és el camí per a la prevenció i l’erradicació de moltes malalties. Per tant, és  fonamental per a la vida en societat. Però aquesta inversió és atacada pel capital, que imposa retallades i privatitzacions. Per això aquestes polítiques d’austeritat no garanteixen la vida. Al contrari: són polítiques de mort i per això es diuen “austericidis”.
Resistim als agro-negocis i marxem per la sobirania alimentària
Podem utilitzar la nostra acumulació crítica a la lògica capitalista d’acumulació per espossessió, per a reflexionar sobre les causes articulades de les diferents crisis i els diferents virus que provoquen epidèmies i pandèmies com l’actual. Al buscar l’origen, aïllant una epidèmia de l’altra, un virus de l’altre, es busquen cada vegada més vacunes i medicaments – patentats – que no serviran per al següent virus. Hi ha molts estudis que estableixen la relació entre l’aparició de virus que passen dels animals als éssers humans i el sistema agroalimentari industrial.
Això es deu al fet que aquest sistema articula diferents processos que causen danys a la biodiversitat i als éssers humans. La desforestació per expandir la frontera agrícola provoca el desplaçament de poblacions humanes i animals; la gran producció de transgènics per alimentar els animals, el creixement accelerat per mitjà d’antibiòtics i l’aplicació d’una sèrie de vacunes que modifiquen el seu sistema immunològic; la cria, a escala industrial, d’animals en situació  degradant i en espais molt reduïts, que faciliten la transmissió de malalties. Com diu Sílvia Ribeiro«són diversos factors que es conjuguen. Els animals que surten dels seus hàbitats naturals, siguin ratpenats o altre tipus d’animals, fins i tot poden ser molts tipus de mosquits que es fan resistents per l’ús d’agrotòxics. Tot el sistema de l’agricultura industrial tòxica i química també crea altres virus que produeixen malalties. Hi ha una quantitat de vectors de  malalties que arriben a sistemes d’amuntegament a les ciutats, sobretot en les zones marginals, de gent que  ha estat desplaçada i no té condicions d’habitatge i d’higiene adequades. Es crea un cercle viciós de la circulació entre els virus».
Els efectes de l’agronegoci en la vida camperola són coneguts pels nostres moviments socials, que mobilitzen tanta resistència i lluita a tot el món. A l’Àfrica, l’expansió de l’agroindústria per a la producció d’oli de palma és la principal força impulsora de la invasió de territoris. Empreses asiàtiques com Wilmar, Olam i Sime Darby són algunes de les que promouen l’expulsió de comunitats senceres dels seus llocs de vida.
Per fer front a aquesta lògica de producció de malalties i pobresa, cal enfortir la producció alimentària camperola, basada en l’agroecologia, posant fi al control de les grans empreses (com Walmart i Carrefour) sobre la distribució d’aliments. Enmig de la crisi del Coronavirus, es multipliquen els desafiaments en les ciutats per tenir accés a aliments sense verí, mentre que les cadenes de supermercats es presenten com els llocs més higiènics i segurs per anar a comprar evitant la transmissió.
Resistim l’acaparament i la contaminació dels territoris, marxem pel dret a l’aigua2
La majoria de les poblacions de les perifèries, la majoria empobrida, migrada, racialitzada, són les que s’enfronten i s’enfrontaran a les condicions i conseqüències més adverses durant aquesta pandèmia. La raó d’això no són només l’edat o les malalties preexistents. És la falta d’aigua  en els sistemes de proveïments desballestats o privatitzats, la manca d’espai, de menjar i de cures; és  no poder treballar perquè es treballa de dia per menjar de nit, és la falta de drets laborals, per posar alguns exemples. Tota aquesta precarietat de la vida, encadenada i generalitzada, posa de manifest el racisme i el patriarcat, que són part fonamental d’aquest conflicte del capital contra la vida. Hi ha una manca d’aigua en el camp per la contaminació de les empreses mineres com Vale, Anglo American o Belo Sun, i també per l’apropiació de fonts i brolladors per part d’empreses transnacionals com Nestlé i Coca-Cola.
Aquesta situació ens crida a enfortir el feminisme anticapitalista i antiracista. També ens fa qüestionar totes les formes de control, les que ja existeixen i les que les corporacions i els estats autoritaris estan tractant d’estendre en aquest moment de pandèmia, com la vigilància i l’asset jament del poble palestí, operat pel violent Estat d’Israel en associació amb empreses d’armes i vigilància com Elbit Systems.
Resistim la vigilància, marxem per tecnologies lliures i segures
Necessitem ampliar la nostra discussió crítica sobre el poder de la tecnologia i les companyies d’internet que s’enriqueixen amb les dades que produïm en la nostra vida diària. Produïm aquestes dades sense adonar-nos: passa quan estem connectats a través de xarxes mòbils i socials com Facebook, o les seves plataformes Instagram i WhatsApp. Ocorre en ciutats plenes de sensors i càmeres de vigilància, en zones rurals, en territoris mapejats per les mateixes empreses agroindustrials, que digitalitzen les seves formes de control en l’anomenada “agricultura 4.0”.
BayerMonsanto segueix sent un precursor d’aquest atac continu a la producció camperola. Les dades en si s’han convertit en capital. La vigilància massiva, on les corporacions i els estats s’uneixen, és part d’aquesta lògica sistèmica d’augmentar els beneficis. La nostra forma de vida sembla ser, llavors, un producte, una mercaderia, que pot ser venuda i accedida sense restriccions. Facebook i Bayer-Monsanto, que en principi operen en sectors diferents, tenen en comú la manca de transparència de les seves tecnologies digitals: no sabem del tot quines dades recullen, com les utilitzen, a qui les venen. Però sabem que així és com fan diners i estenen el seu control. En aquest sentit, les agricultores no saben si els drons que sobrevolen els seus terrenys estan, per exemple, espiant i recollint informació que les comunitats potser no volen proporcionar sobre el territori, la seva forma de treballar i la seva relació amb la natura.
La crítica a aquesta lògica capitalista (de la digitalització i la vigilància) no pot separar-se de la resistència permanent a l’acaparament dels territoris. Tot el que és virtual té una base material. Aquestes empreses depenen de l’energia i de territoris concrets per emmagatzemar i processar tantes dades i, també per aquesta raó, impulsen l’extractivisme.
No és poca cosa que el 80% de les dades recollides, emmagatzemades i analitzades a tot el món siguin propietat de cinc grans empreses: Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon i Facebook – que, al seu torn, inverteixen significativament en altres empreses de plataformes. Aquestes empreses de plataforma es presenten com sol·licituds, i no reconeixen com a empleats als milions de persones que treballen per a elles (la paraula de moda és “col·laborador autònom”), no assumeixen cap risc, no garanteixen cap dret ni salari base. Ara, durant la pandèmia, ni tan sols faciliten el subministrament d’equip de protecció personal.
Cada vegada més es parla de “uberització”, i en molts llocs el treball de milions de persones ja està intervingut només per aplicacions. Els treballadors i els consumidors s’inscriuen en una sol·licitud que organitza l’oferta i la demanda d’un servei determinat. Lluny de la visibilitat de  conegudes empreses de transport i lliurament com Uber, Deliveroo i Rappi, també existeixen plataformes d’aplicació de cures, que aprofundeixen en la ja coneguda dinàmica de la feina domèstica i de cures precàries, profundament feminitzada i racialitzada a tot el món. Care.com (que té a Alphabet / Google com un dels seus principals inversors) està present en més de 20 països, la majoria d’ells al nord del món, i afirma tenir 14,6 milions de cuidadores registrades. Zolvers opera a Xile, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb 120.000 persones que presten serveis de neteja, cuina i emmagatzematge. Sitly, d’origen holandès, és una gran plataforma per a les mainaderes, i diu que té més d’1 milió de treballadores registrades al Brasil.
A Sud-àfrica, trobem SweepSouth, i a l’Índia Bookmybai, que segueixen la mateixa lògica. El treball es torna encara més precari amb aquesta dinàmica de digitalització, que també crea noves formes de treball invisible. Perquè la “intel·ligència artificial” funcioni, hi ha milions de persones que realitzen els anomenats micro-treballs digitals: transcripcions, traduccions, moderació de continguts, identificació d’imatges, vigilància d’algoritmes, entre moltes altres tasques realitzades en condicions molt precàries a tot el món, en països com l’Índia, els Estats Units, Indonèsia, Nigèria, Brasil, Moçambic, Sud-àfrica, Kenya, entre d’altres. En això també veiem una actualització del colonialisme, que persisteix en la relació entre les empreses i els pobles del món.
Companyes,germanes d’arreu del món!

Salutacions feministes i solidàries en aquest moment especial i únic de les nostres vides, marcat per la distància i l’aïllament entre nosaltres i amb les persones que estimem. Si la cura i el calor humà sempre van ser elements importants per a la vida, avui tenim la distància entre nosaltres com a condició per a protegir i mantenir la vida, i fa que ens preguntem com les dones, les seves famílies i les seves comunitats estan sobrevivint en mig d’aquesta pandèmia de coronavirus gestionada de manera tan patriarcal, capitalista i
racista? Fins quan ens condicionarà aquesta realitat? I quins són els canvis que cal impulsar amb urgència per transformar la societat i superar aquest sistema que provoca morts, malalties i guerres?

En aquest context d’aïllament social en molts territoris estem construint les 24 hores d'acció i solidaritat feminista contra el poder i la impunitat de les CorporacionsTransnacionals en el marc de la 5a Acció Internacional de la Marxa Mundial de les Dones. No sabem ni quan ni com es finalitzarà aquesta situació, però entenem que és un moment molt important per ampliar les nostres anàlisis polítics i reforçar la nostra construcció com a moviment feminista internacional per fer avançar les nostres alternatives al sistema.

El 24 d’abril tenim el compromís d’unir-nos virtualment, al voltant del món, per a denunciar l’actuació de les Corporacions transnacionals que exploten i destrueixen la vida de les dones, tenint en la nostra memòria els milers de dones que van morir o van quedar ferides amb el colapse del Rana Plaza a Bangla Desh, el 2013. Fins avui no hi ha hagut justícia per a les víctimes i les seves famílies, i les corporacions segueixen explotant lliurement les persones i la natura per obtenir més profit i poder.

Les empreses transnacionals acumulen avui en dia més recursos que molts països. Concentrant cada vegada més riquesa i poder i, com a part de les seves activitats, destruint la natura, desposseint i expulsant a les persones dels llocs on sempre han viscut. Els grans grups econòmics acumulen totes les riqueses generades, des de l’extracció de les matèries primeres fins a la producció i distribució de béns i serveis. El poder de les empreses és legitimat per les forces de extrema a la dreta en el poder reforçant l'autoritarisme i la violència contra les persones als territoris arreu del món La crisi del coronavirus està demostrant els impactes de les desigualtats socials i econòmiques en la vida de les persones i s’intensificaran en els propers temps.

En aquest 24 d’abril en la nostra acció de 24 hores de solidaritat reafirmarem la nostra resistència a les transnacionals, que són protagonistes del capitalisme racista i patriarcal! Reafirmem la nostra lluita per una vida sense violència contra les dones en totes les seves dimensions patriarcal, racista i colonialista! Repudiem l’agressió i espoli dels territoris, cossos i comunitats, el tràfic de persones, l'explotació sexual i els feminicidis.

Diem no a l’endeutament, a les fronteres i als murs, que condemnen grans contingents de persones, expulsant-les dels seus territoris i negant-lis els drets bàsics devivenda, alimentació i manifestació, mentre fomentem tot tipus de guerra. Rebutgem les guerres, les sancions i bloquejos econòmics, la militarització i els exèrcits transnacionals, instruments de terror, de violació i de assassinats sistemàtics de lluitadores i lluitadors socials.

Marxem per a transformar la societat! - En les 24 hores de Solidaritat Feministes visibilitzarem les alternatives que ja estem construint: als barris, a les escoles, al camp, als carrers i a les xarxes .En la construcció de l’economia solidària, l’agroecologia, la sobirania alimentària, la comunicació popular i el propi moviment organitzat, format per dones que sostenen l’economia i que, precisament per això, necessiten transformar-la radicalment.
Les nostres alternatives feministes són una forma de presentar, a traves de pràctiques concretes, les possibilitats de transformació. Les nostres alternatives canvien el món i la vida de les dones en el mateix moviment.

L’economia no pot separar-se de la política, la salut i la vida - En aquests moments de crisi, l’economia feminista té moltes aportacions que ens poden fer de guia: posar la sostenibilitat de la vida en el centre de les nostres pràctiques de resistència i propostes de transformació.
Ens enfrontem a la pandèmia del coronavirus i de l’autoritarisme de molts governs, i hem plantejat el repte de mobilitzar-nos mantenint la distància necessària per a la prevenció.

Resistim per viure, marxant per transformar!

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Torna digna i amb vida a El Aaiun

Manifest Internacional de la Marxa Mundial de les Dones per el 8 de març de 2022

Rana Plaza està per arreu! 24 d’Abril, Dia d’Acció Mundial i Solidaritat Feminista