dijous, 13 de juliol de 2017

La Unió de Comités de Dones Palestines (UPWC) demana l'alliberament immediat de Khitam Saafin i de Khalida Jarrar


 La UPWC demana l'alliberament immediat de la seva Presidenta Khitam Saafin i de Khalida Jarrar, membre del Palestinian Local Council –PLC-
Saafin  i  Jarrar  van  ser  detingudes  per  les  Forces  d'Ocupació  israelianes  que  van  envair  les  seves  llars  a Ramallah  a  través  d'incursions  abans  de  l'alba  el  2 de  juliol  de  2017.  Posteriorment  les  dues  van  ser  portades a un centre de detenció a la presó de Oferper per ser interrogades durant 30 minuts abans de ser acompanyades   a  una  petita  cel·la  de  presó  sense  finestres  durant  quatre  hores.  A  les  16:00  hores  del mateix  dia,  les  dues  van  ser  traslladades  a  la  presó  de  HaSharon,  una  de  les  dues  presons  on  estan  detingudes desenes de dones palestines.
La  Sra.  Khalida  Jarrar  és  membre  del  Consell  Legislatiu  Palestí  (PLC)  i  membre  de  la  Junta  Directiva  de Addameer. Ha estat directora de la Comissió de Presoners del PLC des de 2006 i va ser nomenada membre del  Comitè Nacional  Palestí  per  al  seguiment  de  la  Cort  Penal Internacional.  Jarrar  ha  estat blanc  de  les  forces israelianes en els últims anys. Va ser alliberada de la presó al juny de 2016 després d'haver complert més d'un any de presó, inclòs un mes de detenció administrativa.
La Sra. Khitam Saafin, que va rebre una ordre de tres mesos de detenció administrativa el 9 de juliol  de 2017,  és  la  Presidenta del  Comitè  de  la  Unió de  Dones  Palestines.  En  ocasions  ha  participat en diversos esdeveniments  mundials,  com  el  Fòrum  Social  Mundial,  que  vincula  les  lluites  de  les  dones  a  nivell internacional amb la lluita de les dones palestinesper l'alliberament nacional i social.
UPWC creu que Jarrar i Saafin estan sent il·legitimament atacades i castigades per les autoritats d'ocupació israelianes com a resultat del seu important treball de promoció i protecció dels drets humans dels presos polítics palestins, especialment durant la vaga de  fam de 41 dies que va començar el passat 17 d'abril de 2017. A més, la persecució dels membres del ConsellLegislatiu palestí i dels líders de la societat civil ha de considerar-se en un context més ampli d'intents sistemàtics per part de l'ocupació israeliana de reprimir a la societat civil palestina. Els crims comesos contra la població palestina evidència, que aquesta repressió, pot  veure's  en  el  creixent nombre de membres  del  Consell  Legislatiu  palestí  (actualment 13 a  la  presó), defensors  de  drets  humans  i  capdavanters  de  la  societat  civil  detinguts  diàriament  per  les  forces d'ocupació israelianes.
L'arrest i la detenció de Jarrar i Saafin constitueixen una ingerència il·legítima i greu en una sèrie de drets fonamentals en virtut del dret internacional dels drets humans, com ara: el dret a la lliure determinació (article  1,  PIDCP),  el  dret  a  la  llibertat  d'expressió  19,  ICCPR),  el  dret  a  la  llibertat  de  reunió  (article  21, PIDCP) i el dret a la participació política (article 25, PIDCP). A més, el treball pacífic de Jarrar iSaafin per promoure, protegir i afavorir els drets humans i les llibertats fonamentals de Palestina les inclou enel marc de les proteccions dels drets humans de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Defensores dels Drets Humans.
La Unió de Comitès de Dones Palestines:
1.  Demana  al  Comitè  Internacional  de  la  Creu  Roja  (CICR)  que  pressioni  al  govern  israelià  perquè alliberi immediatament a Jarrar i Saafin.
2.  Instar al CICR a que treballi d'acord amb la seva  missió i deures i ofereixi protecció als presoners i detinguts palestins com s'estipulen els acords internacionals.
3.  Exhorta al CICR a responsabilitzar a l'Ocupació israeliana per les seves violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari, i obligar al govern d’Israel a complir amb els tercers i quarts Convenis de Ginebra relatius als presoners i detinguts palestins.
4.  Instar al CICR a adoptar una postura clara sobre ladetenció administrativa com a crim de guerra i
crim de lesa humanitat pel seu caràcter generalitzat i sistemàtic, així com ser considerada com una
forma de tortura psicològica.
Union Palestinian Woment Comittees
11 de juliol de 2017

ﺓﺃﺮـﻤﻟﺍ ﻥﺎـﺠﻟ ﺔﻴـﻌﻤﺟ      Society of Palestinian Women’s
ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ / ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ             Committees / Palestine
ﷲ ﻡﺍﺭ –  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﷲ ﻡﺍﺭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻉﺭﺎﺷ -  ﺽﺎﻳﺭ ﺪﻤﺣﺃ ﺓﺭﺎﻤﻋ -  ﻲﺿﺭﻷﺍ ﻖﺑﺎﻄﻟﺍ / ﺲﻛﺎﻔﻠﺗ : 2987252   ﺹ . ﺏ : 4112
Email: upwc@palnet.com
Website: www.upwc.org.ps

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada