dissabte, 30 de setembre de 2017

Defensa del dret d'autodeterminació dels pobles. Solidaritat amb les dones i homes de Catalunya   Les dones i homes catalans porten anys construint un procés democràtic per exercir el dret d'autodeterminació al qual té dret tot poble.
     En aquest procés les mobilizacións socials han estat massives en els últims cinc o sis anys convertint aquesta reclamació legítima en un procés sobiranista de caràcter popular, social i transformador.
     Nosaltres, dones de la Marxa Mundial de Dones com a moviment polític feminista antipatriardal, anticapitalista i antiracista, saludem amb simpatia i donem el nostre suport a tots els pobles que lluiten per la seva llibertat i per construir el seu futur exercint el dret democràtic a decidir com avui ho fa el poble de Catalunya. Defensem projectes progressistes, antipatriarcals que respectin els drets de les persones migrants.
     Aquest procés que es ve desenvolupant en els últims anys ha arribat a la situació de major confrontació amb l'estat espanyol al voltant de la realització d'una consulta popular -referéndum- plantejada pel legítim govern català emanat de les urnes el 2015. Davant aquesta proposta democràtica l'Estat Espanyol hereu de la dictadura franquista, respon amb militarització, repressió i retallades de drets: detencions d'alts càrrecs del govern, registres de seus oficials, de partits polítics, de cases particulars, desplaçament de forces de seguritat de l'estat per prendre el país i acusacions de sedició a les grans entitats socials que impulsen el procés.
     Des de la Marxa Mundial de Dones condemnem aquesta resposta repressiva dels poders de l'Estat Espanyol dirigida a impedir el dret a l'autodeterminació dels pobles i mostrem el nostre suport a les dones i homes de Catalunya que surten als carrers i es mobilitzen de forma permanent, democràtica i pacífica per reclamar la realització de la consulta popular.
     Fa un parell d'anys reivindicàvem a través d'una mobilització mundial la necessitat de que els nostres cossos i els nostres territoris es veiessin lliures d'agressions i d'ocupacions, de la mateixa manera que cada dia treballem per construir un món més just en què les dones i els pobles siguin propietàries del seu futur i puguin exercir aquest dret per transformar les velles i caduques institucions, locals, europees -i mundials- en noves oportunitats de posar al centre de les preocupacions i ocupacions el dret a viure dignament i lliures.
     En aquest moment difícil per al poble català que defensa als carrers seu dret a ser lliure reiterem el nostre compromís de suport com hem fet sempre amb les nostres germanes d'altres pobles reivindicant a més que aquest procés serveixi per posar en qüestió també les bases del patriarcat i es construeixi amb una nova lògica en què les dones i les nostres lluites siguem també protagonistes.
En sororitat feminista
En suport del dret d'autodeterminació
En marxa, fins que totes siguem lliures.

                                 Defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos
                                 Solidaridad con las mujeres y los hombres de Catalunya

Las mujeres  y hombres catalanes llevan años construyendo un proceso democrático para ejercer el
derecho de autodeterminación al que tiene derecho todo pueblo.
En  este  proceso  las  mobilizacións  sociales  han  sido  masivas  en  los  últimos  cinco  o  seis  años
convirtiendo  esta  reclamación  legítima  en  un  proceso  soberanista  de  carácter  popular,  social  y
transformador.
Nosotras,  mujeres  de  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  como  movimiento  político  feminista
antipatriardal,  anticapitalista  y antirracista,  saludamos con simpatía y damos nuestro respaldo a todos los pueblos que luchan por su libertad y por construír su futuro ejerciendo el derecho democrático a decidir como hoy lo hace el pueblo de Catalunya. Defendemos proyectos progresistas, antipatriarcales que respeten los derechos de las personas migrantes.
Este  proceso  que  se  viene  desarrollando  en  los  últimos  años  ha  llegado  a  la  situación  de  mayor confrontación con el estado español en torno a la realización de una consulta popular  -referéndun- planteada  por  el  legítimo  gobierno  catalán  emanado  de  las  urnas  en  2015.  Ante  esta  propuesta democrática  el  Estado  Español  heredero  de  la  dictadura  franquista,    responde  con  militarización, represión y recorte de derechos: detenciones de altos cargos del gobierno, registros de sedes oficiales, de partidos políticos, de casas particulares, desplazamiento de fuerzas de seguridade  del estado para tomar el país y acusaciones de sedición a las mayores entidades sociales que impulsan el proceso.
Desde  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  condenamos  esta  respuesta  represiva  de  los  poderes  del Estado  Español  dirigida  a  impedir  el  derecho  a  la  autodeterminación  de  los  pueblos  y  mostramos nuestro apoyo a las mujeres y hombres de Catalunya que salen a las calles y se mobilizan de forma permanente, democrática y pacífica para reclamar la realización de la consulta popular.
Hace  un  par  de  años  reivindicábamos  a  través  de  una  mobilización  mundial  la  necesidad  de  que nuestros cuerpos y nuestros territorios se vieran libres de agresiónes y de ocupaciones, de la misma manera que cada día trabajamos para construír un mundo más justo en el que las mujeres y los pueblos sean  dueñas  de  su  futuro  y  puedan  ejercer  ese  derecho  para  transformar  las  viejas  y  caducas instituciones, locales,  europeas  -y mundiales-  en nuevas oportunidades de colocar en el centro de las preocupaciones y ocupaciones el derecho a vivir dignamente y libres.
En  este  momento  difícil  para  el  pueblo  catalán  que  defiende  en  las  calles  su  derecho  a  ser  libre reiteramos nuestro compromiso de apoyo como hemos hecho siempre con nuestras hermanas de otros pueblos reivindicando además que este proceso sirva para poner en cuestión también las bases del patriarcado y se construya con una nueva lógica en que las mujeres y nuestras luchas seamos también protagonistas.
En sororidad feminista
En apoyo del derecho de autodeterminación
En marcha, hasta que todas seamos libres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada