dissabte, 1 de desembre de 2012

Les conseqüències de les “reformes d’austeritat” sobre la Salut de la població més feble

La supressió de la Universalitat de la Sanitat Pública al nostre país pel decret Rajoy del 16 d’Abril tindrà unes conseqüències que denuncia el Comitè Primer de Desembre i de les que en destaquem:
1.- La impossibilitat  de detecció, tractament i seguiment de malalties cròniques i agudes com Càncer, VIH/SIDA, Hepatitis, Tuberculosi, Malalties de Transmissió Sexual.
2.- L’allunyament de l’atenció sanitària a les persones nouvingudes a les que imposa l’obligació de demostrar la documentació acreditativa de la seva identitat i l’empadronament d’almenys 3 mesos unida a dos documents més: una certificació del Institut Nacional de la Seguretat Social que certifiqui que no apareix en el seu registre i una certificació que faran als Centres d’Atenció Primària de ingressos inferiors a la Renda Bàsica. Aquests requisits difícils o impossibles de complimentar per persones nou vingudes no sols deixaran nous pacients fora de cobertura sinó que implicarà que aquelles que ja estan rebent el tractament però no estan empadronades per raons molt diverses deixin de prendre'l.
3.- Per persones en situació de prostitució forçada l’accés passa a més per la tramitació de una denuncia de la seva situació d’explotació requisits que com l’empadronament són inviables a la pràctica per la majoria. Aquesta és una situació que es contradiu amb la Llei Catalana sobre el dret de les dones a l’eradicació  de la violència masclista (5/2008) que garanteix a les dones que independentment de la denuncia puguin ser ateses de forma integral.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada