dimecres, 21 de maig de 2014

La situació de les pageses al nostre país (E. Vivas a Público.es)

Un 82% de les dones rurals treballen al camp i són considerades formalment com "ajut familiar" (no cotitzen a la SS, no tenen dret a atur, pensió digna,.. etc)
76% de les finques tenen a un baró com a titular de l'explotació.
61% de les dones titulars de finques agràries ho són de terrenys de difícil viabilitat econòmica i marginals i necessiten un altre treball per sobreviure.
La presa de decisions en el camp
cau sobre l'home. Un 75% dels membres de les cooperatives són homes i només un 3,5% participa a la seva gestió. L'any 2011 la Llei de Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries va ser una victòria significativa per deixar a banda el concepte del "ajut familiar". Però aquesta llei beneficia a les grans explotacions que poden donar d'alta a les dones a la seguretat social sense problemes. Als 2 anys de posar-se en marxa es veuen els seus límits: només 100 de les 200 mil que no són titulars han sol·licitat la co-titularitat.   Malgrat tot està apareixent una nova forma de treballar la terra en la que els paper de les dones és important. Són noves experiències que es basen en els principis de la sobirania alimentària i l'agro-ecologia al temps que es multipliquen iniciatives que cerquen un consum amb un altre model amb una relació directa amb les persones que treballen el camp i en les que les dones de ciutat hi tenen també un paper. (veure tot l'article http://esthervivas.com/2014/05/12/donde-estan-las-campesinas/  )

dimarts, 13 de maig de 2014

L'Associació Transatlàntica per el Comerç i la Inversió (TTIP o ATCI) un tractat a l'ombra

Ja fa un any que van començar unes negociacions per l'Associació Transatlàntica per el Comerç i la Inversió, (TTIP), que es preveu que acabin l'any 2016 entre dirigents de la Comunitat Europea i els Estats Units. Aquesta llarga negociació dona la mesura de la cura en la seva discussió i redacció per no deixar forats imprevistos i això  si, de forma totalment opaca. Les claus de l'acord són: limitar la sobirania front les demandes de les empreses que podran impugnar lleis dels diferents governs, obrir als "mercats" sectors clau com sanitat pública, energia, patents i sobirania alimentària. Desregular més encara els serveis financers i protegir la seguretat jurídica dels inversors. Les empreses pretenen un tracte "de favor" i accedir als voluminosos pressupostos públics com ara són els sanitaris dels països europeus per exemple, en un moment en que elles tenen dificultats en altres àmbits. http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/803-la-fadsp-ante-la-negociacion-de-la-asociacion-transatlantica-para-el-comercio-y-la-inversion-ttip